Prohlášení

Provozovatel webstránky nenese odpovědnost za porušení autorského práva , z důvodu, že žádné video se nenachází na jeho serveru a nemá možnost si ověřit dodržování autorského práva ze strany jiných provozovatelů webstránek , kteří tato díla zpřístupňují . Vložené odkazy jako takové mají pouze informační charakter . Web slouží pouze pro české občany . Sama OSA prohlásila že sdílení v Česku je povoleno! Každé jedno dílo se dá nahlásit jako nelegální podle zákona DMCA jsme povinni toto dílo v co nejkratším čase z webu odstranit. Pokud chcete nahlásit DMCA musíte se platně prokázat jako majitel díla. S každým budeme ochotně spolupracovat.

DMCA
Je Vaše dílo chráněné Vaším autorským právem a neumístili jste ho na tuto odkazovanou stránku ? Sdělte nám prosím , tuto informaci prostřednictvím našeho e – mailu jedině v případě, že nechcete , abychom na toto video nadále odkazovaly .
Náležitosti v souladu s právními předpisy EU , ČR, SR a DMCA
Podání oznámení podle zákona DMCA – odebírání odkazu chráněného autorskými právy , pro držitele autorských práv. hraotrunyonline.cz respektuje duševní vlastnictví autorů na odkazovaných videích . Pokud se domníváte , že vaše dílo , chráněné autorskými právy , bylo zkopírováno a je přístupné na webové stránce, na kterou odkazujeme , což představuje porušení autorských práv , nahlaste nám toto domnělé porušení Vašich autorských práv .
Poskytnete nám náležité informace :
1. Úplný popis díla chráněného autorskými právy nebo jiného duševního vlastnictví , kterého se porušení , podle vašeho tvrzení týká
2. Elektronický nebo fyzický podpis osoby pověřené jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či jiného duševního vlastnictví
3. Popis , kde se na webové stránce hraotrunyonline.cz nachází odkaz , kterého se , podle vašeho tvrzení porušení týká
4. Vaše jméno, adresu , telefonní číslo emailovou adresu (slouží pouze pro kontaktování z naší strany pro bližší informace a odpovědi na Váš zaslaný podnět )
5. Vaše prohlášení , že se v dobré víře domníváte , že sporné použití není autorizováno vlastníkem autorských práv , jeho agentem, či zákonem. Prohlášení podepsané Vámi provedené s vědomím trestné postihnutelnosti za křivopřísežnictví , že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv či duševního vlastnictví , nebo jste pověřeni jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či duševního vlastnictví.
6. Na Váš podnět bude odpovězeno do 2 pracovních dnů .
Všechny DMCA oznámení pište na tento e – mail : info@hraotrunyonline.cz